วศป. 612

วศป.612 สาระธรรมจากวัดหัวตะพานโดย...พระครูถาวรจริยาภิวัฒน์(ดำเนิน ถามวโร)
สาระธรรมประจำเดือนพฤศจิกายน
วันที่ 18 พย...612กฐินนรชีวะ-4
ลิงค์ดาวน์โหลดhttp://www.4shared.com/mp3/rge-UWoZba/612-4____1858.html

วันที่ 19 พย...612กฐินจักรพรรดิ์-1
ลิงค์ดาวน์โหลดhttp://www.4shared.com/mp3/s0aZZYAuce/612-1__1958.html

วันที่ 20 พย...612กฐินจักรพรรดิ์-2
ลิงค์ดาวน์โหลดhttp://www.4shared.com/mp3/yf6Qwfh9ba/612-2___2058.html

วันที่ 21 พย...612บุญยกช่อฟ้า-1
ลิงค์ดาวน์โหลดhttp://www.4shared.com/mp3/7nFyg1a5ba/612-1__2158.html

วันที่ 22 พย...612บุญยกข่อฟ้า-2
ลิงค์ดาวน์โหลดhttp://www.4shared.com/mp3/RfXHlSrQba/612-2__2258.html

วันที่ 23 พย...612ลอยกระทง-1
ลิงค์ดาวน์โหลดhttp://www.4shared.com/mp3/UKRCWbVdce/612-1__2358.html

วันที่ 24 พย...612ลอยกระทง-2
ลิงค์ดาวน์โหลดhttp://www.4shared.com/mp3/s0F1rWZRce/612-2___2458.html

วันที่ 25 พย...612บุญยกช่อฟ้า-1
ลิงค์ดาวน์โหลดhttp://www.4shared.com/mp3/3tj_lVuAba/612-1__2558.html

วันที่ 26 พย...612บุญยกช่อฟ้า-2
ลิงค์ดาวน์โหลดhttp://www.4shared.com/mp3/f2VHY1leba/612-2__2658.html

วันที่ 27 พย...612ธรรมบทเดียวมีความหมาย-1
ลิงค์ดาวน์โหลดhttp://www.drop4shared.com/fb58b1b1

วันที่ 28 พย...612ธรรมบทเดียวมีความหมาย-2
ลิงค์ดาวน์โหลดhttp://www.4shared.com/mp3/27ikV4sZba/612-2__2858.html

วันที่ 29 พย...612ธรรมที่ควรพิจารณาทุกวัน-1
ลิงค์ดาวน์โหลดhttp://www.4shared.com/mp3/7lHiF2apce/612-1___2958.html

วันที่ 30 พย...612ธรรมที่ควรพิจารณาทุกวัน-2
ลิงค์ดาวน์โหลดhttp://www.4shared.com/mp3/nBZRe8xOba/612-2____3058.html