ติดต่อสอบถาม
วัดหัวตะพาน 104 หมู่ที่ 14 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
โทรศัพท์ : 096-7891562 , 093-2894426 แฟ็กซ์ 056-410750
E-mail : huataparn54@gmail.com           
เว็บไซต์วัดหัวตะพาน :  www.wathuataparn.com